Landskapskart

Under Nasjonalt referansesystem for landskap finner du informasjon om Norges 45 landskapsregioner og 10 jordbruksregioner. Under Temakart finner du nasjonale oversikter over diverse forhold innen jordbruk og endringer i disse over tid.