Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1997

Sammendrag

Sauenæringa er basert på heimavla grovfôr og beite mer enn kanskje noen annen næring. Men sauenæringa er samtidig svært tradisjonsbundet, slik at det er vanskelig å tenke i nye baner for å finne veier til bedre lønnsomhet. Det er defor viktig for Planteforsk Tjøtta fagsenter å få belyst noen sider av grovfôrproduksjonen til sau. Trenger vi f.eks. å ha et skiftebruk og driftssystem som vi har overført fra bruk med høytytende melkekyr til sau. Kan vi utnytte låglandsbeitene bedre enn vi gjør i dag, og dermed unngå tap på grunn av store rovdyr, og kanskje dreie produksjonen mot slakting til flere tidspunkt enn tilfellet er i dag. Hvordan skal vi organisere beitet, og hva koster det å produsere grovfôr under dagens mekaniseringslinjer. Spørsmålsrekka kunne ha vært enda lenger. Erfaringsmessig vet vi imidlertid at det alltid er stor interesse for emner under grovfôrproduksjon, og vi har derfor funnet å begrense omfanget, og heller gå litt i dybden. Selv om vi har fått foredragsholdere som holder svært høy standard og betegnes som spesialister innen sitt fagområde, er det umulig å få med alt en kunne ønske på så kort tid. For noen gir sikkert disse foredragene flere spørsmål enn de gir svar, men ved å sette igang en diskusjon innenfor emnene som tas opp, er vi straks kommet et langt steg videre for å løse problemene