Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1992

Sammendrag

Rapporten beskriver overvåking av jord på flater opprettet i forbindelse med Terrestrisk naturovervåking (TOV). Dette er flater i Solhomfjell (Telemark/Aust-Agder), Børgefjell (Nord-Trøndelag), Lund (Rogaland) og Åmotsdalen (Sør-Trøndelag). På de to første flatene har overvåkingen pågått siden 1990. De to andre flatene er anlagt i 1991. Ved opprettelsen var jordas kjemiske tilstand som forventet, sett på bakgrunn av beliggenhet og jordtype. Jordvannets kjemiske sammensetning viser naturlige sesong-variasjoner, variasjoner i forbindelse med sjøsalt-episoder i nedbør, klima og lengde av frostfri periode.

Sammendrag

Healthy Norway spruce trees infested by the bark beetle Ips typographus were investigated weekly for 10 weeks to examine the early stages in fungal invasion. The study was performed in southeastern Norway during an epidemic period. The fungal association consisted of Ophiostoma species and an undescribed Graphium species, which invaded the sapwood in an obvious succession. The pathogenic species Ophiostoma polonicum was the first invader of both phloem and sapwood and was always in the leading edge of fungal penetration into sapwood. Ophiostoma bicolor followed O. polonicum in the sapwood invasion. These species were successively replaced by Graphium sp. 1 , Ophiostoma pennicillatum and Ophiostoma ainoae. Ophiostoma pellicillatum seems to be more adapted to colonizing the phloem than the sapwood. The earliest invaders were the species most frequently carried by the beetles.