Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1987

Sammendrag

Effects of growth medium physical conditions were studied. Peat and two series of peat mixed with hydrophobic mineral wool or perlite in three mixing ratios were prepared. Growth media porosities were characterized by the standardized time method and seedling development by measurements of stem length and fresh and dry weight.Seedlings grown in media containing mineral wool showed less mortality, were larger and had more living root apices than seedlings in media lacking mineral wool. Growth media influenced most the stem length and dry weights and was best at higher porosity. The difference between mineral wool and perlite amendments was greater for dry weight than stem length, although the effect of mixing ratio was observed for mineral wool only.The media induced qualitative differences in shoots (foliage spiralling) and roots (branching, number of living root apices, lenticel intumescence).

Sammendrag

I dette arbeidet omtales syv treslag som nå er blant de mest aktuelle artene til bruk i juletre- og pyntegrøntproduksjonen. Disse er Abies nordmanniana, A. procera, A. lasiocarpa, A. amabilis, A. veitchii, Picea engelmannii og P. omorika. For hver av artene presenteres det naturlige utbredelsesområdet illustrert med en kartskisse. Også vekstforholdene i disse områdene blir omtalt. Erfaringer man har med artene fra forsøk og andre typer plantninger her i Norge eller i Norden refereres, herunder valg av mulige provenienser. Med utgangspunkt i inndelingen av Norge i frøsankeområder for de hjemlige skogstrærne, er det laget en anbefaling om i hvilke områder av landet de aktuelle artene og provenienser av disse bør kunne brukes. Frøforsyningen av disse treslagene diskuteres, særlig med vekt på om det er tilgang til frø fra de deler av artenes utbredelsesområder som må antas å være de beste til norske vekstforhold. Til slutt nevnes en stikkordsmessig foredlingsstrategi.