Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for matproduksjon og samfunn

JordbærSmak: En optimalisert moderne produksjonsteknologi for mer smakfulle norske jordbær

Foto: Anne Linn Hykkerud
Aktiv SIST OPPDATERT: 13.09.2023
Slutt: des 2026
Start: jan 2023

Jordbær er en viktig bærart med lange tradisjoner i Norge. De norske bærene har en høy status blant forbrukerne. Klimaet i Norge ligger til rette for dyrking av jordbær med god smak, men sesongen er kort og forbrukernes ønske om tilgang på jordbær hele året har ført til en kraftig importøkning de siste årene. Om norske jordbær skal konkurrere med importerte bær i vekstsesongen og beholde sin høye status, er det viktig å ha fokus på smak og kvalitet.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2023 - 31.12.2026
Prosjektleder Anne Linn Hykkerud
Divisjon Divisjon for matproduksjon og samfunn
Avdeling Frukt og grønt
Totalt budsjett 15514'
Finansieringskilde Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri + Grofondet

Åpning av import av jordbærplanter har ført til nye muligheter for produksjon. Det høye avlingspotensialet til importerte jordbærplanter kombinert med dyrking i substrat i høye plasttunneler imøtekommer mange av utfordringene for jordbærproduksjonen. I forlengelsen av dette, har jordbærproduksjon i veksthus og i lukkede systemer blitt aktuelt også i Norge.

Parallelt med utvikling av nye produksjonssystemer og økt import, har imidlertid smaken til norske jordbær blitt utfordret. Spørsmål som har blitt stilt er: “Hvorfor smaker ikke norske jordbær godt lenger?”, og “Hvorfor er det så liten forskjell på smaken hos norske og importerte jordbær?”.

Jordbærsmak er imidlertid komplisert og spesifikk, og preferansene endres med flere faktorer, som alder og kjønn. Jordbærsmaken er en kompleks interaksjon mellom sukker, syre og aromastoffer. Siden modningsprosessen stopper ved høsting, kan ikke innholdet av disse endres etter plukking. Sort, dyrkingspraksis, temperatur og lys er faktorer som alene og i kombinasjon kan påvirke smakskvaliteten.

Rollen til dyrkingsfaktorene i moderne produksjonssystemer må forstås for å kunne forbedre smaken og optimalisere sluttproduktet. JordbærSmak har derfor som hovedmål å utvikle ny kunnskap som skal skape grunnlag for å optimalisere smaken på jordbær produsert i moderne produksjonssystemer i en forlenget vekstsesong i Norge.