Skogbehandling og skogskjøtsel

Skogbehandling omfatter alle de tiltakene som gjennomføres i skogen i løpet av et omløp, slik som foryngelse, ungskogpleie, tynning, gjødsling og sluttavvirkning. Gjennom skogbehandlingen kan vi påvirke skogens vekst og utvikling. Målet er å utføre en skogskjøtsel som gir god økonomi og en optimal virkesproduksjon, samtidig som vi tar nødvendige hensyn til skogens betydning for klima og miljø.

Furuskog Rolag040992 D Aamlid
Furuskog i Rollag. Foto: Dan Aamlid, NIBIO.

Tjenester