Foryngelseshogst

Foryngelseshogst er en sluttavvirking som inkluderer både selve hogsten for å høste tømmerets verdier, og å tilrettelegge for at det kommer opp ny foryngelse med nye trær på arealet. Etter hogst har en skogeier plikt til å forynge skogen.

IMG_0894 Slutthogst Gaupen KHH
Hogst av granbestand, Ringsaker. Foto: Kjersti Holt Hanssen
KONTAKTPERSON
Hogsmaskin Gaupen Kjersti HH IMG_0915_kompr.jpg
Flatehogst er den vanligste hogstformen i granskog. Foto: Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
Flatehogst Ringsaker b Kjersti HH CIMG1533.jpg
Flatehogst på Ringsaker. Etter hogsten må det plantes. Foto: Kjersti Holt Hanssen, NIBIO
Hvit firkant.jpg
Froetrestilling_furuskog_Per Rudi.jpg
Frøtrestillingshogst er vanlig i furuskog. Fra Røgdenstranda, Grue Finnskog. Foto: Per Rudi
Hvit firkant.jpg
Lukket hogst Romedal040008.JPG
Lukket hogst i Stange, Hedmark. Å unngå skader på de trærne som skal stå igjen krever stor dyktighet av maskinfører. Foto: Kjersti Holt Hanssen, NIBIO