Tynning

Å tynne betyr å hogge en viss andel av trærne i et skogbestand som er kommet over ungskogstadiet, men som ennå ikke er hogstmodent. Formålet med tynning er å flytte produksjonen over på de beste trærne jevnt fordelt på arealet og på det treslaget som er best egnet for fremtidig virkesproduksjon på arealet.

KH Hanssen tynning Åmot 2017 IMG_9252
Tynning i furuskog, Åmot i Hedmark. Foto: Kjersti Holt Hanssen
Ved tynning lar man de beste trærne stå igjen jevnt fordelt på arealet.
 
Den totale produksjonen går gjerne noe ned med tynning, men kvaliteten i gjenstående bestand øker. 
 
Bruken av tynning varierer mye mellom landsdeler og områder,  både når det gjelder omfang og metoder. Det skyldes forskjeller i skogstruktur, driftsforhold, tømmerpriser og driftsapparat.