Produksjon av skogplanter

Dyrking av skogplanter er en spesialisert produksjon som krever kunnskap om mange fagområder. Målsettingen er å levere robuste planter som etablerer seg godt etter utplanting i skogen og plantedyrkeren må kjenne til alle de ulike faktorene som påvirker plantenes egenskaper.

ISF-20130826-1091-Skogplanteproduksjon
Foto: Inger Sundheim Fløistad

God kvalitet på plantene er et godt grunnlag for etablering av ny skog og dyrkingsteknikk og rutiner i skogplanteskolene påvirker plantekvaliteten på mange måter.

Som ledd i et kompetansebyggingsprosjekt for norske skogplanteskoler blir det utarbeidet faktaark om viktige temaer knyttet til produksjon av skogplanter.

  

Kvalitetstesting av skogplanter

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 1/2018

3.479 MB pdf

Gjødsling i skogplanteskoler

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 2/2018

2.872 MB pdf

Gransnutebille (Hylobius abietis)

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 3/2018

4.374 MB pdf

Sirococcus conigenus

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 4/2018

2.128 MB pdf

Gråskimmel (Botrytis spp.)

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 5/2018

2.279 MB pdf

Gremmeniella abietina (furuas knopp- og greintørkesopp)

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 6/2018

1.699 MB pdf

Lokkrust (Thekopsora areolata)

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 7/2018

2.54 MB pdf

Integrert plantevern mot sjukdommer

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 8/2018

1.776 MB pdf

Introduksjon til sjukdommer på bartrær i skogplanteskoler

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 1/2019

2.105 MB pdf

Phomopsis-skade

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 2/2019

0.732 MB pdf

Strophosoma capitatum

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 3/2019

2.381 MB pdf

Lagring av skogplanter

Faktaark om dyrking av skoglanter. Nr. 2/2020

0.525 MB pdf

Godkjente preparater mot soppsykdommer

Faktaark om dyrking av skogplanter. Nr. 1/2024

0.332 MB pdf