Treteknologisk analyselab

Vi kan tilby laboratorietjenester innenfor: Trevirkets kjemiske, fysiske og mekaniske egenskaper.

STA-FTIR-GCMS
STA-FTIR-GCMS. Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO Foto:
Mikroskop Thomas Ekström.jpg
Mikroskopi. Foto: Thomas Ekström, NBIO.

- Treanalyselaben kan utføre tester og prøver av de fleste egenskapene til ulike treslag, treprodukter og biprodukter

- Ta kontakt med avdelingen for spørsmål om tjenestene.