Mikroskopi

Mikroskop

Analyse av treprøver med mikroskop. Foto: Thomas Ekström, NIBIO

Mikroskopi

Vi bruker ulike mikroskopi-metoder (Light Microscopy, Confocal Laser Scanning Microscopy, Laser Micro Dissection Microscope, Scanning and Transmission Electron Microscopy) for analyse av:

- treanatomi

- treslag

- soppvekst

Fair B_transverse 50x.jpg
Tverrsnitt av løvtreslag. Foto: Andreas Treu, NIBIO
KONTAKTPERSON
A1 plywood.jpg
Noen ganger er det mange treslag som er brukt i en finerplate. Foto: Andreas Treu, NIBIO
ant-DF-Stevenels-40x-J813a.jpg
Treceller med soppangrep. Foto: Andreas Treu, NIBIO