Fysiske egenskaper

NIR (2) Eirik Nordhagen
Måling av fuktighet med NIR. Foto: Eirik Nordhagen

Analyselaben kan utføre tester av de fysiske egenskapene til ulike treslag, treprodukter og biproduketer. Testmetodene som anvendes er fortrinnsvis nasjonale, europeiske og internasjonale standarder.

Fuktighet i trelast og trekonstruksjoner
Bestemmelse av fuktighetsinnhold gjennomføres ved tørke- og veiemetoden. Fuktighetsinnholdet beregnes som forholdet mellom massen av vann i trevirket og trevirkets tørrmasse. Vi kan også måle fuktighet med elektrisk motstandsmåling. Standarden beskriver krav til måleapparat, målemetode og kravnivåer.

Måling av fuktighet i biobrensel
Måling av total fuktighet i en prøve med biobrensel gjøres ved tørke en prøve på 103 °C, samtidg som prøven veies før og etter tørking.  Nærinfrarødt lys (NIR) kan brukes til å måle fuktighet i ulike typer skogsflis.

NIR Eirik Nordhagen.jpg
Fuktighet i flis kan bestemmes med nærinfrarødt lys. Foto: Eirik Nordhagen

Styrkeegenskaper til tre

  • Densitet (g/m3) ved dypping, veiing og tørking ved 103°C
  • Slagbruddfasthet (kJ/m2) ved bruk av metall pendelhammer
  • Statisk bøyefasthet (MPa) ved bruk av Instron styrketestmaskin
  • E-modul (GPa) ved bruk av Instron styrketestmaskin
  • Statisk hardhet (N) ved bruk av Instron styrketestmaskin
  • Aksial spiker- og skruefasthet (N/mm innslått eller innskrudd lengde) ved bruk av Instron styrketestmaskin
  • Trykkfasthet (MPa) ved bruk av Instron styrketestmaskin.
Instron Sigrun Kolstad.jpeg
Instron styrketesting maskin. Ilustrasjon: Sigrun Kolstad, NIBIO

Partikkelstørrelse til flis, sagflis, bark etc.
Størrelsesfordeling og flisstørrelse kan bestemmes med en horisontalt pendlende (>3.15 mm) og vibrerende metode (<3.15 mm).

Flisstørrelse vibrerende.jpg
Partikkelstørrelse mindre enn 3.15 mm bestemmes med en vibrende metode (ISO 17827-2:2016). Foto: Eirik Nordhagen, NIBIO
KONTAKTPERSON