Hopp til hovedinnholdet

Trevirkets holdbarhet

Biological testing_large

Labforsøk og utendørseksponering for å analysere holdbarhet til treprodukter. Fotos: A. Treu, NIBIO (venstre), T. Ekström (høyre)

Trevirkets holdbarhet

Ulike typer tester på modifisert/behandlet trevirke for å bestemme den beskyttende effekten mot vednedbrytende råtesopper og mikroorganismer.

Tester som utføres i henhold til europeiske standarder for testing av trebeskyttelsesmidler. En skiller mellom raske screeningstester og standardiserte tester som tar lenger tid.

 

Utlekking og utvasking

Standardisert test for akselerert aldring av impregnert trevirke før biologisk prøving.

Nødvendig ved testing av nye trebeskyttelsesmidler for å finne ut om middelet fikseres i trevirket, eller lekker ut ved utvasking.

 

Overflatesopp

Test av overflate- og fargesopper.  Test for å se på motstand mot overflate- og fargesopper som forringer trevirkets ”estetiske holdbarhet”. Behandlede og ubehandlede prøver eksponeres for en miks av svertesopper og evalueres ukentlig.

 

Molekylære metoder

Kvantifisering av DNA fra sopp i treprøver ved hjelp av Real - Time PCR. Ved å ekstrahere DNA fra nedbrutte treprøver kan man få et mål på mengde vednedbrytende sopp i prøven. Bruk av molekylære metoder foregår i nært samarbeid med avdeling skoghelse.

 

 

 

Eksempel på ulike biologiske testmetoder. Overflatesopp på treoverflater (venstre), EN252 test av treprøver i jordkontakt (øverst til høyre), standard test (EN113) mot nedbrytende sopp (nederst til høyre).