Hopp til hovedinnholdet

Brennverdi

Pellets

Hva er brennverdien? Foto: Eirik Nordhagen, Nibio

Brennverdi av treprøver (MJ/kg) bestemmes ved hjelp av et bombekalorimeter. 1 MJ/kg er 0,2778  kWh/kg.

Treprøvene kvernes først gjennom en sikt med 1 mm hullstørrelse og presses deretter til tablettform. Fuktighet i prøven måles før prøven plasseres i bombekalorimeteret.

En skiller mellom øvre-, nedre- og effektiv brennverdi. Nedre brennverdi angis på tørt og askefritt materiale.

Typisk Nedre brennverdi for trevirke uten bark, blader og nåler:
Bartrær: 19.1 MJ/kg, (5.3 kWh/kg)
Løvtrær: 18.9 MJ/kg, (5.25 kWh/kg)

Bombekalorimeter for bestemmelse av brennverdi. Foto: A. Treu, NIBIO

Publikasjoner

Abstract

Bruken av bioenergi kommer til å øke betraktelig i årene som kommer. Politisk ligger det målsettinger om en dobling av bruken i løpet av 12 år, og utbyggingstakten i fjernvarmesektoren er nær femdoblet siste fem år. Mange aktører står derfor på første trinn i læringskurven og skal vurdere ulike typer brensel, samt utforme en effektiv forsyningskjede for dette brenselet. Å ha en viss kontroll med kvalitet og kvantitet på brenselet er en forutsetning for å klare dette. En kubikk flis kan være så mangt. Grove målemetoder kan gi svært grove estimat på energimengden man har for hånden. Ulike definisjoner på brennverdi er av og til opphav til forvirring om energimengden i brenselet og virkningsgraden i ulike forbrenningsanlegg.....