Hopp til hovedinnholdet

Trebasert plateproduksjon

Particle analysis with laser Eirik N.

Partikkelanalyse som måler geometri til ulike type partikler ved bruk av lasserteknologi. Foto: E, Nordhaugen, NIBIO

Vi produserer sponplater og andre trebaserte plater i laboratorieskala og tester ulike produksjonsforhold og råvarer. Vi jobber også med nye kompositter ved bruk av gjenbrukte produkter. Vårt treplate-laboratorium består av:

  • Hydraulisk laboratoriepresse med presseplater på 60x60 cm, maks trykk 100 t og maks. temperatur 300 °C.
  • Laserbasert partikkelanalysator (GreCon 3D PARTICLEVIEW) som gir detaljert informasjon om geometri, distribusjonsfunksjoner og forholdstall for partikler.
  • Densitetsprofil (GreCon DAX08) måler tetthetsfordelingen i trematerialer ved hjelp av røntgenteknologi.
  • Silrister, limtrommel, fuktighetsanalysator og annet utstyr