Kildeseparerende løsninger

Kildeseparering er en aktuell løsning der infiltrasjon for både svartvann og gråvann vanskelig lar seg anvende. Dette er en driftssikker løsning, og ved riktig utforming og drift oppnåes svært god rensing.

Normale investerings-kostnader, gråvanns-renseanlegg og tett tank

Se Kostnadsvurderinger

Drift og vedlikehold

For gråvannsrenseanlegg med biofilter anbefaler NIBIO kommunene om å sette krav til skriftlig drifts- og serviceavtale. Tette tanker tømmes etter behov. Mange kommuner sørger for minimum en tømming per år, gjennom kommunal slamtømmeordning.

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader

Se driftskostnader for gråvannsanlegg med vannfrie toaletter og WC (til tett tank) under Kostnadsvurderinger

Utbredelse

Kildeseparering er en utbredt løsning for hytter

Erfaringer

Gode erfaringer for anlegg med rett dimensjonering