Kuregisteret

Kuregisteret er en slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene; dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle.

_DSC5652-130727-A Rehnberg-Norsk Genressurssenter-Vestlansk fjordfe
Foto:
Kontaktinformasjon til Kuregisteret

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås

kuregisteret@nibio.no

Kuregisteret brukes til å overvåke både populasjons- og slektskapsutviklingen for disse rasene. Slektskapsopplysningene gir godt grunnlag for avlsrådgiving til produsentene som holder disse rasene. Relevante slektskapsdata fra Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen hentes regelmessig til Kuregisteret, men Kuregisteret er ikke samkjørt med Mattilsynets Husdyrregister. Produsenter som ikke er medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen må meldes inn direkte til Kuregisteret.

 

Tabellen nederst på siden viser oversikt over de ulike registreringssystemene for storfe i Norge, hvem som eier dem, hva som er deres viktigste funksjon og om det er automatisk overføring av slektskapsdata til Kuregisteret.

Stamtavler fra Kuregisteret

Stamtavlene fra Kuregisteret gir produsenten nyttig oversikt og informasjon om dyr i besetningen. Man får overblikk over slektskapet tre generasjoner bakover, informasjon om opprinnelsesmerker, fødselsdato, raseprosent, innavlsgrad, antall avkom som er registrert og dersom en okse er stambokført finner man dette nummeret her. 

Produsenter som ikke er medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen får tilsendt stamtavler etter at opplysningene de har sendt til Kuregisteret er registrert. Er du medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen og ønsker å få tilsendt stamtavler? Send en melding til Kuregisteret så ordner vi det.

Ved innkjøp av dyr er det lurt å spørre eier om å få se stamtavlen, da slipper man ubehagelige opplevelser med å oppdage at innkjøpte dyr ikke er registrert i Kuregisteret.

 

Les om seminokser av de bevaringsverdige storferasene her
Navn på registerEier av registeretRegisterets viktigste funksjonAutomatisk overføring av data til Kuregisteret
HusdyrregisteretMattilsynetOvervåke hvor det til enhver tid er husdyrNei
KukontrollenTineRegistrere slektskap og egenskaper for melkekubesetningerJa
StorfekjøttkontrollenAnimaliaRegistrere slektskap og egenskaper for ammekubesetningerJa
KuregisteretNorsk genressurssenterSlektskapsdatabase for de bevaringsverdige storferasene