Kuregisteret

Kuregisteret er en slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene; dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle.

_DSC5652-130727-A Rehnberg-Norsk Genressurssenter-Vestlansk fjordfe
Foto:
KONTAKTPERSON
Kontaktinformasjon til Kuregisteret

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås

kuregisteret@nibio.no

Navn på register Eier av registeret Registerets viktigste funksjon Automatisk overføring av data til Kuregisteret
Husdyrregisteret Mattilsynet Overvåke hvor det til enhver tid er husdyr Nei
Kukontrollen Tine Registrere slektskap og egenskaper for melkekubesetninger Ja
Storfekjøttkontrollen Animalia Registrere slektskap og egenskaper for ammekubesetninger Ja
Kuregisteret Norsk genressurssenter Slektskapsdatabase for de bevaringsverdige storferasene