Kuregisteret

Kuregisteret er en slektskapsdatabase for alle de bevaringsverdige norske storferasene; dølafe, sidet trønderfe og nordlandsfe, telemarkfe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle og østlandsk rødkolle.

_DSC5652-130727-A Rehnberg-Norsk Genressurssenter-Vestlansk fjordfe
Foto:
Kontaktinformasjon til Kuregisteret

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås

kuregisteret@nibio.no

Kuregisteret brukes til å overvåke både populasjons- og slektskapsutviklingen for disse rasene. Slektskapsopplysningene gir godt grunnlag for avlsrådgiving til produsentene som holder disse rasene. Relevante slektskapsdata fra Kukontrollen og Storfekjøttkontrollen hentes regelmessig til Kuregisteret, men Kuregisteret er ikke samkjørt med Mattilsynets Husdyrregister. Produsenter som ikke er medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen må meldes inn direkte til Kuregisteret.

 

Tabellen nederst på siden viser oversikt over de ulike registreringssystemene for storfe i Norge, hvem som eier dem, hva som er deres viktigste funksjon og om det er automatisk overføring av slektskapsdata til Kuregisteret.

Les om seminokser av de bevaringsverdige storferasene her
Navn på register Eier av registeret Registerets viktigste funksjon Automatisk overføring av data til Kuregisteret
Husdyrregisteret Mattilsynet Overvåke hvor det til enhver tid er husdyr Nei
Kukontrollen Tine Registrere slektskap og egenskaper for melkekubesetninger Ja
Storfekjøttkontrollen Animalia Registrere slektskap og egenskaper for ammekubesetninger Ja
Kuregisteret Norsk genressurssenter Slektskapsdatabase for de bevaringsverdige storferasene