Stambokføring av gardsokser

En stambokført okse er en okse som er tildelt et femsifret stamboknummer. Dette femsifrede nummeret brukes ved registrering av far i Kukontrollen og i Kuregisteret. Norsk genressurssenter stambokfører alle gardsokser av dølafe, vestlandsk fjordfe, vestlandsk raudkolle, telemarksfe og østlandsk rødkolle.

_DSC0687
Foto:
Kontaktinformasjon til Kuregisteret

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås

kuregisteret@nibio.no

Det er positivt i avlsarbeidet for de bevaringsverdige storferasene at det brukes mange gardsokser fordi dette øker antall hanndyr i avl og innavlsøkningen vil med dette bli lavere enn om det bare var seminokser som ble brukt i avl. Når en gardsokse blir tatt i bruk må produsenten melde dette til Norsk genressurssenter. Oksen vil da få tildelt et stamboknummer som skal brukes når avkommet registreres enten i Kukontrollen eller Kuregisteret.  

I Storfekjøttkontrollen må far registreres med opprinnelsesmerke, der er det ikke mulig å legge inn stamboknummer til gardsokser. Dette skyldes at noen nummer kolliderer med stamboknummer til importerte kjøttfeokser.

For sidet trønderfe og nordlandsfe (STN) må du kontakte Avlslaget for STN på for å få tildelt stamboknummer.

 

Har du en ukjent far i en stamtavle?

Norsk genressurssenter oppfordrer alle som er medlemmer i Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen om å sjekke hvordan registrering av far ser ut. Har du dyr registret uten far, men som er avkom av kjent gardsokse? Ta da kontakt med Norsk genressurssenter så legger vi inn far i Kuregisteret.