Registrere i Kuregisteret

Den enkleste måten å registrere nye dyr og andre hendelser om din besetning i Kuregisteret er å være medlem i enten Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen, hvis ikke må du ta direkte kontakt med oss ved Norsk genressurssenter for å registrere nye hendelser i Kuregisteret. Det er dessverre ikke mulig å legge inn data eller lese status om din besetning direkte fra nettsidene.

KONTAKTPERSON
Kontaktinformasjon til Kuregisteret

Kuregisteret
v/Norsk genressurssenter
Postboks 115
1431 Ås 

kuregisteret@nibio.no

_DSC7795 A Rehnberg-Norsk genressurssenter150812.jpg
Østlandsk rødkolle. Foto: Anna Holene / Norsk genressurssenter / Nibio

Registrere ny besetning

Hvis du ikke er registrert i Kuregisteret fra før og ikke er medlem av Kukontrollen eller Storfekjøttkontrollen, men nå ønsker å registrere din besetning så kan du bruke skjema for innmelding. Her fører du opp kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og produsentnummer) og alle dyr i din besetning (rase, individnummer, evt navn, kjønn, fødselsdato, mor og far). For dyr som er kjøpt inn må vi ha opplysninger om hvem (produsentnummer og gjerne navnet) du har kjøpt dem fra, kjøpsdato og individnummeret de hadde i den besetningen. Innmeldingsskjemaet sender du så i posten eller på e-post til Kuregisteret, se kontaktinformasjon til venstre på siden her.

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til, så er det bare å ta kontakt.

Du kan også skrive de samme opplysningene vi ber om i innmeldingsskjemaet direkte i en e-post til oss hvis det er enklere for deg.  

 

Skjema for innmelding i Kuregisteret

Registreringsskjema for innmeldinger og endringer i buskap til Kuregisteret ved Norsk genressurssenter

0.014 MB docx

Oppdatere hendelser i din besetning

Dersom du ikke er medlem i Kukontrollen til Tine eller Storfekjøttkontrollen til Animalia skal alle hendelser i din besetning meldes inn til Kuregisteret. Dette kan gjøres ved å bruke skjema for innmelding og sende denne i posten eller på e-post til Norsk genressurssenter. Aktuelle hendelser som det skal meldes fra om e

  • Fødte kalver (rase, fødselsdato, kjønn, mor, far, kalvens individnummer og eventuelt navn)
  • Dyr som er sendt til slakt (individnummer og slaktedato)
  • Dyr som er solgt (individnummer, salgsdato, hvem er kjøper (gjerne produsentnummer og nytt individnummer dersom det er kjent). Husk å minne kjøper om å rapportere til Kuregisteret!
  • Innkjøpte dyr (individnummer og produsentnummer til selger, nytt individnummer hos deg, kjøpsdato)
     

Er det noe du lurer på eller trenger hjelp til, så er det bare å ta kontakt.

Husk at telledato 1. oktober er frist for å være registrert i Kuregisteret for ikke å gå glipp av produksjonstilskudd til bevaringsverdige storferaser.