forside_viltskade
Tilleggsfôring av rein i kystområde. Foto: Tor-Arne Bjørn
Aktuelt

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn på Hamar, 24-25. januar 2023.

Program og påmelding her:

Norsk viltskadesenter tilbyr rådgivning, forskning, utviklingsarbeid og informasjonsformidling om forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau og rein, beiteskader, avlingstap og kartlegging av tapsårsaker. Nettverket har kompetanse innen fagområdene sauedrift, reindrift, beitekvalitet og beitebruk, hjortevilt, gjess, økonomi, samfunnsforskning, kart og statistikk og elektronisk overvåkning. NIBIO har i tillegg ansvaret for DNA-overvåking av skandinavisk brunbjørn.

Norsk viltskadesenter skal bidra til gode løsninger i konflikter mellom vilt og næringsutøvelse. Dette innebære bl.a. utprøving av forebyggende tiltak mot tap av beitedyr forårsaket av fredet rovvilt og kartlegging av avlingsskader forårsaket av hjortevilt og gjess.

 

Rovvilt og beitedyr i utmark - Foto - Inger Hansen.jpg
Tapsundersøkelse av lam. Foto: NIBIO.