forside_viltskade
Tilleggsfôring av rein i kystområde. Foto: Tor-Arne Bjørn
KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Rovvilt og beitedyr i utmark - Foto - Inger Hansen.jpg
Tapsundersøkelse av lam. Foto: NIBIO.