Insekter og insektforskning

Insekter er den mest artsrike dyregruppen på jorden. I Norge er det registrert ca. 17.000 arter. Trolig finnes det over 23.000 arter av insekter i Norge.

mg200407_DSC_2861_cropped
Foto: Morten Günther

Vi mennesker har en tendens til å se verden fra vårt perspektiv. Insekter som angriper matplanter, fôrplanter eller prydplanter kalles gjerne for skadedyr. Andre insekter omtales som nyttedyr; enten fordi de dreper skadedyr eller fordi de hjelper til med pollinering av planter.

Pollinerende insekter gjør en viktig jobb i jordbruket, da spesielt i frukt- og bærproduksjon.

Insekter kan også brukes som protein- og fettkilde i fôr til husdyr, eller som mat til mennesker.

 

NIBIO har bred kompetanse på insekter

I NIBIO er det mer enn 30 forskere og andre fagpersoner som arbeider med insekter på ulike måter. Vi jobber bl.a. med skadedyr på planter, naturlige fiender til skadedyr, biologisk bekjempelse, integrert plantevern, karanteneskadegjørere og fremmede invaderende insektarter.

Vi har kompetanse på hvilke insekter som bidrar med pollineringstjenester, hvor effektive de ulike pollinatorene er, og hvordan de oppfører seg.

Vi studerer også hvilke arealtyper som kan være egnede leveområder for ulike insektarter, og hvilke arealer som kan ha nytte av insekter. Dessuten overvåker vi en rekke forholde ved det norske jordbrukslandskapet som enten er viktig for insekter, eller som insekter er viktige for.

I tillegg til kunnskap om insektenes biologi jobber vi med å forstå hvilke prosesser som påvirker insektene både positivt og negativt. Vi evaluerer hvordan tiltak i jordbruket, som f.eks. etablering av blomsterstriper og skjøtsel av kulturlandskapet, kan bidra positivt til pollinatorer og skadedyrbekjempere. Vi studerer utilsiktede effekter av plantervernmidler på pollinatorer og hvordan klima- og arealbruksendringer påvirker insekter negativt.

 

 

Gransnutebillen - Foto Erling Fløistad - NIBIO.jpg
Gransnutebille (Hylobius abietis). Foto: Erling Fløistad
20030627ef0297_marihøne.jpg
Syvprikket marihøne (Coccinella septempunctata). Foto: Erling Fløistad

Tjenester

Plantevernleksikonet

Nettside med nyttig og relevant informasjon om biologi og bekjempelse av planteskadegjørere (ugras, sykdommer og skadedyr). Du finner også informasjon om biologien til en del nyttedyr av plantevernbetydning.

Mer informasjon Til tjenesten
Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

Mer informasjon Til tjenesten