Barkbilleovervåking

I samarbeid med skogbruksetaten, utfører NIBIO en årlig registrering av barkbillebestandene i Norge.

KONTAKTPERSON