Planteklinikken

Planteklinikken ved NIBIO er et diagnoselaboratorium som tilbyr identifisering av ulike organismer som er skadelige for planter. Riktig diagnose danner grunnlag for å vurdere riktige tiltak mot skadegjøreren.

Telefon til Planteklinikken:
452 11 439.
Telefonen er betjent hverdager fra kl. 09:00 til 14:00
 
 
Adresse for prøver: 
 
NIBIO Planteklinikken
Høgskolevegen 7,
1433 Ås
Lenker

Nettressursene nedenfor gir mer informasjon om planteskadegjørere:
 
 
Plantevernleksikonet beskriver biologien til planteskadegjørere (skadedyr, plantesjukdommer og ugras) og gir en oversikt over bekjempelsestiltak.


VIPS Landbruk er en varslingstjeneste utviklet i samarbeid med Norsk landbruksrådgivning, som viser varsler og prognoser for angrep av planteskadegjørere og angir skadeterskler.

Plantevernguiden er en database med alle godkjente plantevernmidler og deres bruksområder i Norge. Det er lenker til plantevernmiddeletikettene.
 
Mattilsynet - regelverk om planter og plantedyrking i Norge

Mattilsynet: Hva gjør jeg hvis jeg har mistanke om smitte av en alvorlig planteskadegjører i min produksjon?

Om Planteklinikken

Planteklinikken utfører diagnostikk for Mattilsynet og private virksomheter i forbindelse med offentlig kontroll og egenkontroll av karanteneskadegjørere (regulert under Forskrift om plantehelse).

Planteklinikken utfører også diagnostikk av andre planteskadegjørere for planteprodusenter, grossister, importører, vanlige hageeiere og andre interesserte som ønsker å få identifisert årsaken til skader på planter.
 

Tjenester

  • Identifisering av insekter, midd, nematoder, snegler, sopp, bakterier og virus som er skadegjørere på planter
  • Identifisering av ugras og andre planter
  • Påvisning av ulike planteskadegjørere i jord
  • Kurs i importkontroll og planteskadegjørere
Se Prøvetaking og innsending for skjema og praktiske tips.
Se Tjenester og priser for mer info om våre tjenester.
 

Diagnosemetoder

  • Visuell inspeksjon av skadesymptom
  • Morfologisk identifikasjon av skadedyr i lupe eller mikroskop
  • Isolering av plantepatogene organismer på selektive næringssubstrat
  • Molekylære metoder for identifikasjon vha. påvisning av spesifikt protein og DNA
  • Eventuelle nye sykdomsorganismer bekreftes med smitteforsøk
 
Identifisering av insekter, midd og nematoder skjer i hovedsak ved bruk av mikroskop, men også ved bruk av molekylære metoder som PCR og barcoding. Sopp kan noen ganger identifiseres ved studie av sporer og vurdering av symptomer på plantematerialet. Sikker diagnose av sopp krever imidlertid ofte isolering på kunstig næringsmedium tilpasset ulike soppgrupper. Prøver med mistanke om virus eller bakterieangrep vil ofte bli testet ved hjelp av antistoffbaserte teknikker eller andre bioteknologiske metoder.
 
Ved standard prøveundersøkelse vil vi som oftest identifisere skadegjørere til slektsnivå. Vi vil som regel kunne artsbestemme skadegjøreren, men i noen tilfeller det kan være arbeidskrevende og pris må derfor avtales spesielt.
 
Planteklin_Veksthusbringebær_DSCN7054fix.jpg
Nattflylarve.
 
Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)(§ 6) sier at mistanke om planteskadegjørere som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser, skal meldes til Mattilsynet. Med samfunnsmessige konsekvenser menes både miljømessige og økonomiske konsekvenser. Som referanselaboratorium for Mattilsynet, er NIBIO pålagt å melde alle positive funn av karanteneskadegjørere.