Metoder for bekjempelse av skadegjørere på planter

Integrert plantevern omfatter alle metoder og tiltak som lar seg kombinere for å bekjempe planteskadegjørere. Her kan du lese om de viktigste bekjempelsesmetodene innen plantevern

KONTAKTPERSON