Metoder for bekjempelse av skadegjørere på planter

Integrert plantevern omfatter alle metoder og tiltak som lar seg kombinere for å bekjempe planteskadegjørere. Her kan du lese om de viktigste bekjempelsesmetodene innen plantevern

Metodene kan deles inn i forebyggende og direkte tiltak.

Forebyggende tiltak, for eksempel vekstskifte og rent plantemateriale, er svært viktig i integrert plantevern. Direkte tiltak må settes inn når forebyggingen har slått feil og skadegjørerangrepet er i ferd med å gi et avlingstap som overstiger kostnaden av tiltakene.

Direkte tiltak kan være fysiske, biologiske eller kjemiske, eller en kombinasjon av disse, for eksempel når insekters signalstoffer kombineres med feller. Les mer om hver type nedenfor.