Metoder for bekjempelse av skadegjørere på planter

Integrert plantevern omfatter alle metoder og tiltak som lar seg kombinere for å bekjempe planteskadegjørere. Nedenfor gis en oversikt i stikkords form over noen av de viktigste bekjempelsesmetodene innen plantevern, både forebyggende og direkte tiltak. Kjemisk bekjempelse av skadegjørere kan brukes i integrert plantevern, men bare etter at behovet er nøye vurdert som ett av mange tilgjengelige tiltak.

KONTAKTPERSON