Fugleområder i Nord-Norge

Her kan du laste ned faktaark om de viktigste fuglelokalitetene i Midt- og Øst Finnmark.

Pasvikelva ved Nyrud.
Pasvikelva ved Nyrud. Foto: Morten Günther
KONTAKTPERSON
Collection of all these fact sheets in English

Bird locations in Finnmark

93.606 MB pdf

Kjølnes fyr, Berlevåg. Foto: Bjørn Frantzen.
Flytende fotoskjul i Båtsfjord. Foto: Bjørn Frantzen.
Stellerender. Foto: Bjørn Frantzen.
Løkholmen, Nesseby. Foto: Bjørn Frantzen.
Fjelljo. Foto: Bjørn Frantzen.
Dvergmåke. Foto: Bjørn Frantzen.
Boltit. Foto: Morten Günther.
Prestøya, Sør-Varanger. Foto: Morten Günther.
Dompap. Foto: Morten Günther.
Øvre Pasvik. Foto: Morten Günther.
Hamningberg, Båtsfjord. Foto: Morten Günther.
Observasjonsplattform ved Viekker, Porsanger. Foto: Morten Günther.
Krykkjeunge på Ekkerøy, Vadsø. Foto: Morten Günther.