Fugleturisme i Nord-Norge

Nord-Norge er et attraktivt reisemål for fugleinteresserte fra inn- og utland. Hvert år kommer turister fra hele Verden for å studere og fotografere den unike fuglefaunaen. NIBIO har de siste årene vært involvert i flere prosjekter for å bygge opp lokal kompetanse, slik at lokale turistbedrifter kan drive bærekraftig og naturbasert.

mg201105_DSC_2860
Foto:
mg201106_DSC_4547.jpg
Lunde på Hornøya. Foto: Morten Günther.
 

Radioinnslag

 

NRK Radio - Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark.

9.186 MB mp3

NRK Radio - Polarsnipa på Veidnes.

9.519 MB mp3

2014-04-04 Vadsøya artsplakat.jpg
 

Fugleplakater

 
Det er laget en rekke ulike plakater med artsutvalg tilpasset barnehager, eldresentere, fugleskjul og fuglelokaliteter i Midt- og Øst-Finnmark.
 

Fugler i Bærtua barnehage

5.79 MB pdf

Fugler i Glimmerstua barnehage

4.974 MB pdf

Fugler ved Austertana eldresenter

4.757 MB pdf

Fugler ved Austertana Oppvekstsenter

5.22 MB pdf

Fugler ved Boftsa barnehage

5.294 MB pdf

Fugler ved Høyspenten barnehage

5.118 MB pdf

Fugler ved Klausjorda barnehage

5.503 MB pdf

Fugler ved Kokelv Bo- og Servicesenter

5.206 MB pdf

Fugler ved Solbrått aldershjem

5.362 MB pdf

Fugler ved Veidnes

6.588 MB pdf

Fugler på Vadsøya

0.813 MB pdf

Fugler ved Varangerbotn

0.618 MB pdf

Fugler ved Birk Husky

2.59 MB pdf

Fugler ved Pasvik skole

2.581 MB pdf

Fugler i Stabbursdalen

3.135 MB pdf

Fugler ved Svanhovd

2.52 MB pdf

Fugler i Varanger Fuglepark

3.153 MB pdf

Fugler ved Vestre Jakobselv camping

3.027 MB pdf

mg200806_DSC_8780.jpg
Toppskarv. Foto: Morten Günther.
 

Diverse

 

Bruk av lyd som lokkemiddel for fugler

2.2 MB pdf

Fuglekriminalitet

3.409 MB pdf

Bird Crime

3.315 MB pdf

Fotografering av praktærfugl og stellerand fra skjul

1.615 MB pdf

Photography of King Eider and Steller's Eider from a hide

1.622 MB pdf

mg201701_DSC_2949.jpg
Grønnsisik. Foto: Morten Günther.


 

Faktaark om fuglefôring

 

Fuglekarnapper – et tiltak for å komme nærmere naturen

2.014 MB pdf

Fôring av fugler utenfor allfarvei

0.934 MB pdf

Fôringsautomater til småfuglene

1.795 MB pdf

Hva kan fuglene spise?

2.75 MB pdf

Hvilke arter besøker fôringsplassene i Finnmark

4.587 MB pdf

mg201405_DSC_7010.jpg
Fiskemåke. Foto: Morten Günther.

 

Faktaark om fuglekasser og kunstige reir
 

Andeholker i Øvre Pasvik

4.02 MB pdf

Fuglekasse for gråspurv

5.159 MB pdf

Fuglekasse for småfugler

4.132 MB pdf

Fuglekasse for snøspurv

3.288 MB pdf

Fuglekasser i lysløypa i Båtsfjord

0.926 MB pdf

Hekkekasser for haukugle og perleugle

8.738 MB pdf

Hekkeplattform for fiskemåke og tjeld

3.463 MB pdf

Kunstig rede for fiskeørn

7.417 MB pdf

Kunstige reir for dvergfalk

4.544 MB pdf

Kunstige reir for jaktfalk

5.507 MB pdf

Kunstige reirhyller for krykkje

5.334 MB pdf

Reirkasser for tårnfalk

3.197 MB pdf

Reirplatting for lappugle

8.576 MB pdf

Rugekasse for teist

1.048 MB pdf

Fugleturisme på Tromskysten

Kysten av Troms har i de senere år opplevd en stor tilstrømning av turister som vil oppleve hval og nordlys. Dette er aktiviteter som er knyttet til vintersesongen. Samtidig har området flere gode og lett tilgjengelige fuglelokaliteter som kan gi grunnlag for lønnsomme aktiviteter fra vår til høst.

Prosjektet "Fugleturisme på Tromskysten" har som mål å bygge kompetanse omkring fugl og fugleturisme hos lokale reiselivsaktører slik at de kan ta i mot fugleturister på en god måte og bidra til at turistene får gode opplevelser.
 

 

 

Norwegian Birds - Checklist in seven languages

2.528 MB pdf

Fuglelokaliteter i Tromsø-regionen / Birdareas in the Tromsø region

56.333 MB pdf

Kyststien i Longyearbyen


Denne rapporten tar bare for seg den foreslåtte kyststien i Longyearbyen som starter ved ærfuglkolonien og hundegårdene og ender på steintippen i Bjørndalen.

Her beskrives de lokale attraksjonene i fugle- og dyreliv, kulturminner og aktiviteter som kan oppleves langs kyststien. I tillegg beskrives en rekke forslag til etablering av infrastruktur som støtter det enkle turlivet som toaletter, benker, bålplasser, vindskjul og informasjonsvalg.

 
 
 
KyststienILongyearbyen-1
 
 

Kyststien i Longyearbyen

12.423 MB pdf

Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark

 
"Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark" var et kompetanseprosjekt for nærmere 30 mindre turistbedrifter i regionen. Prosjektet var ett av prosjektene i Miljødirektoratet sitt Verdiskapingsprogram "Naturarven som verdiskaper", og pågikk i perioden 2010-2013.
 
Som en del av prosjektet ble det produsert en rekke faktaark, artslister, plakater og brosjyrer. De fleste av disse kan lastes ned fra denne siden.
 
 
 
artslister.jpg
 
  

Artslister

 
Totalt 481 fuglearter er registrert i Norge i perioden 1950-2010. Disse to publikasjonene lister opp alle fugleartene som er registrert i landet. Den første lister opp alle navnene på norsk, latin, svensk, dansk, finsk, islandsk, færøysk og samisk. Den andre lister opp alle navnene på norsk, latin, engelsk, tysk, spansk, fransk, nederlandsk og russisk.
 
 

Nordiske navn på Norges fugler

1.896 MB pdf

Norwegian Birds - Checklist in foreign languages

2.768 MB pdf

stellerand hann praktarfugl 5454 BOF.jpg
Stellerand (hann) og praktærfugl (hann). Foto: Bjørn Frantzen.
 
 

Faktaark om spesielle arter

 
Faktaark om utvalgte arter og hvordan disse best kan oppleves i Finnmark. De fleste faktaarkene foreligger både på norsk og på engelsk.
 
 

Fjæreplytten i Finnmark

3.239 MB pdf

The Purple Sandpiper in Finnmark

3.191 MB pdf

Havørnfotografering fra båt

9.221 MB pdf

White-tailed Eagle Photography from a boat

9.226 MB pdf

Jaktfalk i Finnmark

1.506 MB pdf

The Gyr Falcon in Finnmark

2.569 MB pdf

Fotografering av kongeørn på åte

3.514 MB pdf

Identifisering av voksne måker

1.696 MB pdf

Identification of adult gulls in Finnmark

1.663 MB pdf

Praktærfugl i Finnmark og Russland

1.938 MB pdf

The King Eider in Finnmark and Russia

1.947 MB pdf

Snøspurv i Finnmark

2.134 MB pdf

Snow Bunting in Finnmark

2.639 MB pdf

Snøugle i Finnmark og Russland

3.477 MB pdf

Stellerand i Finnmark og Russland

2.313 MB pdf

Steller's Eider in Finnmark and Russia

2.317 MB pdf

brosjyrer.jpg
 
  

Brosjyrer og hefter

 
 

Bli kjent med fuglene i Pasvikdalen

2.74 MB pdf

Natursti fra Myrbekkoia til Sametifjellet

3.271 MB pdf

Fugletårn, fugleskjul og fuglestier - anlegg for økt naturopplevelse

67.818 MB pdf

Jaktfalk på Veines (norsk versjon)

0.528 MB pdf

Jaktfalk på Veines (English version)

0.537 MB pdf

fugleturisme.jpg
Fugleturisme. Foto: Morten Günther.


 

Faktaark om folk og fugl

Et historisk tilbakeblikk på relasjonen mellom mennesker og fugler er spennende. Dette er også nyttig kunnskap for alle som omgås fugleturister og trenger gode historier å fortelle. Disse faktaarkene forteller bl.a. hvordan folk skaffet seg ferske egg i Pasvik ved å henge opp fuglekasser til ender. Fra Tana kan man lese om hvordan barn lekte med skjell og snegler, fra Porsanger fortelles det om dunsanking, jakt og fangst og fra Gamvik får vi vite hvilke fuglearter som er funnet i arkeologiske utgravinger fra boplasser. Varanger samiske museum har dessuten laget åtte faktaark knyttet til ulike tema fra Nesseby-området. 

Dunsanking, jakt og fangst i Porsanger

1.518 MB pdf

Fugl i arkeologisk kontekst

2.055 MB pdf

Fugl i matauk og pengeøkonomi

1.617 MB pdf

Fugl i samisk tro og mytologi I

2.506 MB pdf

Fugl i samisk tro og mytologi II

1.14 MB pdf

Fugl i samiske eventyr og sagn I

1.104 MB pdf

Fugl i samiske eventyr og sagn II

0.369 MB pdf

Fugl, klima og folk. Fuglebein fra steinalderen i Iversfjord, Gamvik kommune.

1.418 MB pdf

Loddeávkástallan Leavdjavuonas

1.557 MB pdf

Rypefangst i Varanger

1.785 MB pdf

Samiske fuglenavn i Nesseby

1.312 MB pdf

Skjell og snegler som barneleker

1.123 MB pdf


 

mg201105_DSC_3042.jpg
Polarsniper ved Veidnes i Lebesby. Foto: Morten Günther.

Publikasjoner

Sammendrag

Rapporten gjør en kort gjennomgang av de forskjellige aktørene på Hornøya før en ved bruk av avisutklipp om aktiviteten på Hornøya kommenterer ueningheter. Det viktigste bidraget i rapporten er knyttet at det gis råd til hvordan «Hornøyarådet» kan arbeide og gjennom forslag til elementene i tilrettelegging for et helhetlig turistprodukt for destinasjon Hornøya.

Sammendrag

Som en del av «Fugleturismeprosjektet for Midt- og Øst-Finnmark» søkte man i 2010 et samarbeid med Pasvik zapovednik (PAZ) om å bygge en kunstig hekkeplattform på russisk side av Pasvikelva, på Tyskerbrua som ble sprengt av tyskerne når de trakk seg ut av Litsafronter i 1944. PAZ takket nei til samarbeidet og Bioforsk Svanhovd (Nå NIBIO Svanhovd) søkte i 2013 Fylkesmannen i Finnmark om midler til tiltaket som ble innvilget i 2016 og bygget samme år.