3. Historisk tabell over næringsinnhold

Næringsinnhold av fosfor, kalium og uorganisk/organisk nitrogen i husdyrgjødsel, avløpsslam og silopressaft ved gitt tørrstoffinnhold er presentert i Tabell 1. Næringsinnhold blir korrigert relativt i forhold til faktisk og tabulert tørrstoffinnhold:
Faktisk næringsinnhold = Tabulert næringsinnhold * (Faktisk tørrstoffinnhold / Tabulert tørrstoffinnhold).

En slik korreksjon av næringsinnholdet bygger på en antagelse om at ulikt tørrstoffinnhold skyldes ulik innblanding av vann. Tall fra egne analyser brukes når disse er tilgjengelig. Spesielt for avløpsslam anbefales det å bruke lokale verdier.

 

Type

Tørrstoff

Fosfor

Kalium

Nitrogen

Uorganisk

Organisk

   

%

kg/tonn

kg/tonn

kg/tonn

kg/tonn

1

Sorfe, blaut

8

0,67

3,3

2,3

1,6

2

Storfe, gylle

4

0,34

1,7

1,2

0,8

3

Storfe, fast

20

1,20

4,0

1,3

3,3

4

Land

3

0,02

6,0

4,7

0,2

5

Gris, blaut

8

1,50

2,5

4,2

1,8

6

Gris, fast

20

2,00

3,0

2,0

4,0

7

Sau/geit, fast

24

1,70

6,0

2,0

6,0

8

Sau/geit, blaut

12

1,20

4,0

3,3

2,7

9

Høns, fast

33

6,00

8,0

5,5

9,0

10

Høns, blaut

15

4,00

5,0

5,0

4,0

11

Broiler, m/strø

50

6,00

9,0

4,5

13,5

12

Pelsdyrgjødsel

25

10,0

3,0

6,5

7,5

13

Hestegjødsel

28

1,00

5,0

1,0

4,5

14

Avløpsslam

25

3,50

0,5

2,0

2,5

15

Silopressaft

4

0,43

4,0

0,4

1,4

Historisk tabell.  Standardverdier for tørrstoffprosent og innhold av plantenæringsstoff, kg pr. tonn, i husdyrgjødsel, avløpsslam og pressaft.