Hopp til hovedinnholdet

4. Dyrkingsjordas surhetsgrad

Jord

Tilgjengelighet av næringsstoff

Jordas pH eller jordreaksjonen er indikator på surhetsgraden og defineres som den negative logaritmen til hydrogenion (H+)- konsentrasjonen. Surhetsgraden i jorda påvirker tilgjengeligheten av næringsstoffene og dermed plantenes vekst. 

Tilgjengeligheten av de fleste næringsstoff i mineraljord er størst ved pH 6-6,5. I myrjord/torvjord (organisk jord) er optimal pH noe lavere. Ulike vekster setter varierende krav til pH, og optimal pH varierer også noe med jordtype.

Viktigste årsak til hemmet vekst ved lav pH er høy konsentrasjon av aluminium (Al3+). Aluminium hemmer lengdeveksten av røttene, som blir korte, stive og forkrøpla. Rotsystemet blir grunt og plantene utsatt for tørke.

 

Kalking

Kalking innebærer oftest tilføring av basiske kalsiumforbindelser, men i noen grad er også basiske CaMg- forbindelser (dolomittkalk) aktuelle. Det som primært skjer ved kalking er nøytralisering. OH- og CO32- fra tilført karbonat, vil legge beslag på H+- ioner. H+ og Al3+- ioner på ombyttingskomplekset blir erstattet av Ca2+ (eller Mg2+). Det finnes jord som er kalkrik fra naturens side, for eksempel materiale fra kalkholdige kambro - silurbergarter, der kalking ikke er nødvendig. Det normale for norsk jord er likevel at en må sørge for kalking og kalsiumforsyning til plantene.