Hopp til hovedinnholdet

3. Dyrkingsjordas næringstilstand og produksjonspotensial

DSC_0879

Næringstilstanden og produksjonspotensialet på dyrkingsjorda varierer fra sted til sted og er også i kontinuerlig endring innen samme skifte. For å kunne drive en god gjødslingsplanlegging må dyrkeren ha kjennskap til flere parametre som er avgjørende for næringstilstand og produksjonspotensial. Kunnskap om jordart, moldinnhold, pH, fosfor- og kaliumtilstand er et minimumskrav. Jordart, moldinnhold og syreløselig (tungt løselig) kalium er stabile parametre som kan bestemmes på jordprøver en gang hvert 10.- 20. år, dersom ingen større kulturinngrep blir foretatt. Surhetsgrad, fosfortilstand og lett løselig kalium er mer ustabilt, og krever regelmessig analyse (for eksempel hvert 5. år). Notater er nyttig for å kartlegge avlingspotensialet. Middelavlinger over år er en viktig faktor for å si noe om hva man realistisk kan forvente. I gjødslingsplanlegging er middelavlinga for en årrekke mer interessant enn den rekordavlinga en tok i 1984 eller i 1990. Rekordavlingene oppnås når de ulike vekstfaktorene er nær det optimale gjennom hele sesongen, og ikke bare som et resultat av god næringstilgang ved vekststart.