Geovekst Aktuelt

Geovekst Aktuelt inneholder informasjon fra Geovekst, og Geovekst-relaterte saker, spesielt i forhold til geodatalederne hos Fylkesmannens landbruksavdeling.

KONTAKTPERSON