Rettigheter

Parter i Geovekst har rettigheter til kartdata som har blitt produsert i Geovekst-samarbeidet. De som benytter Geovekst-kartdata er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilke muligheter og begrensinger rettighetene gir.

KONTAKTPERSON