AR250

AR250 viser Norges arealressurser tilpasset målestokk fra 1:100 000 til 1:300 000. Kartene gir svært forenklet informasjon på oversiktsnivå og egner seg best som bakgrunnskart

KONTAKTPERSON
Medarbeidere

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon