AR250

AR250 viser Norges arealressurser tilpasset målestokk fra 1:100 000 til 1:300 000. Kartene gir svært forenklet informasjon på oversiktsnivå og egner seg best som bakgrunnskart

KONTAKTPERSON
Medarbeidere
Kartene er framstilt ved generalisering av AR5 under tregrensa, og tolking av satellittbilder over tregrensa. Der en verken har hatt AR5 eller satellittbildetolkning, er det brukt informasjon fra N50.
 
Områder mindre enn 100 dekar vises ikke som egne kartfigurer, men er slått sammen med andre.
 
AR250 som er tilgjengelig nå er 2017-versjonen, basert på AR5 årsversjon per. 31/12 2016.
 
AR250_1 160 000_Ringebu.PNG
AR250 over Ringebu i målestokk 1:160 000

Tjenester

Kilden

Kilden er NIBIOs hovedkartløsning. Her er alle instituttets data samlet på ett sted sammen med et utvalg andre sentrale, nasjonale datasett.

Mer informasjon Til tjenesten
WMS-tjenester

WMS-tjenestene (Web Map Service) kan brukes til å implementere våre karttjenester i egne løsninger.

Mer informasjon