Hopp til hovedinnholdet

Divisjon for miljø og naturressurser

Kretsløp SIS - Bærekraftig resirkulering av organiske avfallsressurser i fremtidens bioøkonomi

INAKTIV SIST OPPDATERT: 12.04.2024
Slutt: des 2023
Start: jan 2017

I denne strategiske instituttsatsningen tok vi sikte på å bidra til fremtidens bioøkonomi ved å skaffe til veie ny kunnskap om bærekraftig bruk av avfallsressurser som gjødsel i landbruket.

Status Pågående
Start- og sluttdato 01.01.2017 - 31.12.2023
Prosjektleder Anne Falk Øgaard
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Avdeling Bioressurser og kretsløpsteknologi
Totalt budsjett 16,4 mill kr
Finansieringskilde Norges forskningsråd (Grant number 194051)

Optimal nyttegjøring av avfallsressurser vil være uvurderlig i fremtidig bioøkonomi. Selv om organiske avfallsressurser kan inneholde store mengder næringsstoffer som kan benyttes til produksjon av nye vekster, blir de fleste for øyeblikket ikke resirkulert på en effektiv måte.

Avfallsressurser er komplekse materialer som varierer sterkt i sammensetning, kvantitet og kvalitet. Det er flere hindringer som må overvinnes før vi kan få til en effektiv resirkulering av næringsstoffer.

En av disse hindringene er de store geografiske avstandene mellom områder med næringsstoffoverskudd og områder som mangler disse. Før vi kan nyttiggjøre oss næringsstoffene i avfallsressursene, må de fraktes dit de trengs. Mange avfallsressurser inneholder imidlertid store mengder vann, og det fører til kostbar  transport og vansker knyttet til håndtering og bruk.

I tillegg er kvaliteten som gjødsel ofte ukjent, og det er til hinder for at de kan benyttes på en effektiv og miljøvennlig måte.

Avfallsressurser kan inneholde miljøgifter og patogene mikroorganismer. I det siste har spesielt mikroplast blitt gjenstand for mye oppmerksomhet.

Det er også ukjent i hvilken grad gårdbrukere og andre aktører i verdikjeden vil akseptere bruk av avfallsressurser til gjødsel.

I dette prosjektet ønsket vi å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å løse disse utfordringene.

- Arbeidspakke 1: Biogassprosess og oppkonsentrering av næringsstoffer

- Arbeidspakke 2: Gjødseleffekt

- Arbeidspakke 3: Mikroplast og andre uønskede elementer

- Arbeidspakke 4: Samfunnsøkonomiske hindringer og muligheter