Hopp til hovedinnholdet

AP 4: Samfunnsøkonomiske hindringer og muligheter

DSC08566

Foto: Valborg Kvakkestad

Målet for denne arbeidspakken var å undersøke samfunnsøkonomiske hindringer og muligheter for etterspørsel og tilbud av avfallsbaserte gjødselprodukter.

Bioressurser Anette Tjomsland.jpg
Ulike biologiske ressurser som kan gjenvinnes eller brukes på ulike måter. Fra venstre mot høyre: Separert husdyrgjødsel, biogass-råtnerest, rapsfrø, havalger og fiskeslam. Foto: Anette Tjomsland

Etterspørsel og aksept for avfallsbaserte gjødselprodukter hos gårdbrukere ble undersøkt gjennom besøk på syv gårder og intervjuer med strategisk utvalgte brukere og ikke-brukere av avfallsbaserte gjødselprodukter i Akershus og Østfold.

Intervjuene inneholder spørsmål om biorest, fiskeslam i pellets, struvitt, separert husdyrgjødsel og avløpsbaserte produkter.

Produsenthindringer ble undersøkt ved hjelp av kvalitative intervjuer med seks produsenter og potensielle produsenter av avfallsbaserte gjødselprodukter for slik å identifisere økonomiske og institusjonelle hindringer.

Sivilsamfunnet, gjennom ulike frivillige organisasjoner, er viktig for å få til en bærekraftig sirkulær økonomi. Holdningene til sivilsamfunnet ble undersøkt ved fem kvalitative intervjuer med tre medlemsbaserte miljøvernorganisasjoner. Intervjuene ble gjennomført både med regionale og nasjonale representanter fra organisasjonene. De regionale representantene bodde alle på Sør-Vest landet.

Klikk her for resultater

Publikasjoner

Abstract

Closing nutrient cycles by bio-based fertilizer products (BFPs) can improve the environmental sustainability of food systems and facilitate a more circular economy. Although the theoretical potential for nutrient recycling has been explored in detail, BFPs still seldom replace mineral fertilizer products in practice. The aim of the present study was to explore the critical enabling and limiting factors for the use of BFPs as seen from the perspective of farmers, suppliers, and civil society. To this aim, qualitative interviews were conducted with seven conventional grain farmers, six suppliers of BFPs, and five representatives of civil society, limited to environmental non-governmental organizations. The presented results illustrate a mismatch between demand and supply. On the one hand, the interviewed farmers were only interested in using BFPs if they are practical to use, balanced with respect to nutrient contents, and potentially provide the same earnings as mineral fertilizers. Positive effects for soil quality were an important driver for many of the farmers. On the other hand, the suppliers of BFPs were generally not able to offer products that fulfilled the farmers’ demands without economic losses, and they emphasized that they have faced several regulatory challenges. Representatives of regional civil society organizations expressed concern that new technical solutions could cause new environmental challenges, and that BFPs could enable further intensification of livestock production. The central-level representatives from the same NGOs, however, were positive about that BFPs can solve environmental problems. Policy instruments will be needed to increase the adoption of PFPs. Fostering BFPs’ that contribute to a sustainable agriculture is important to consider when formulating these polices.