Hopp til hovedinnholdet

Husk å registrere skogskader nå

RVP_2576 (003)

Distrikter hvor det kan snø kraftig i mildværsperioder om vinteren vil være mest utsatt for snøskader. Tung, bløt snø kan legge seg på kronene og fryse fast der. Foto: Ragnar Våga Pedersen

De siste dagene har snø og kraftig vind gjort stor skade på skogen flere steder i landet. Nå er det viktig at skadene registreres raskt, forteller seniorforsker Svein Solberg ved NIBIO.

Stormen «Frank» har gjort betydelige skader på skog i flere områder på Østlandet og i Nord-Norge. Snøtunge trær er ekstra sårbare når vinden plutselig øker i styrke. Mye av skadene er fra de siste to dagene, men noe er også fra tidligere i vinter.

– For å dokumentere skadeomfanget trenger vi hjelp fra publikum, forteller Solberg. Han oppfordrer skogfolket til å registrere snø- og vindskader på nettstedet Skogskader.no. Her kan man i løpet av noen få minutter legge inn en rapport med kartfestet skadested som et punkt eller et område. Dette legges direkte inn på kart.

 

Her kan du registrere skogskader

Skadene kan legges inn som snøskade eller som stormskade:

Skadebeskrivelse snøskade: https://skogskader.nibio.no/skader/302

Send inn rapport om snøskade her: https://skogskader.nibio.no/skadeform?diagnosisId=302

Skadebeskrivelse stormskade: https://skogskader.nibio.no/skader/738

Send inn rapport om stormskade her: https://skogskader.nibio.no/skadeform?diagnosisId=738

 

Skogskaderegisteret genererer ny kunnskap

Skogskader.no gir en løpende oversikt over forekomst av skogskader i Norge. Her kan du lese om mer enn 200 ulike skadetyper, se på kartfestete forekomster av skader og rapportere inn egne observasjoner.

Skogskader.no omfatter de vanligste skader forårsaket av insekter, sopper, klima, forurensing og næringsmangel. De fleste skadetypene er beskrevet med tekst og bilder. Forekomst, symptomer, biologi, årsaksforhold, skoglig betydning og mulige forvekslinger omtales.

– Vi vet av erfaring at rapportering av slike skadeobservasjoner har lav prioritet hos travle skogfunksjonærer, men vi vil likevel oppfordre alle til å registrere skadene så raskt som mulig.

– Oversikt over skadene kan ha stor interesse for flere aktører innen skogbruket, forklarer Solberg. Blant annet kan slike vinterskader påvirke sommerens barkbillesituasjon, noe vi også overvåker. I tillegg kan de registrerte skadene gi oss forskere viktige data for videre forskning på risikofaktorer, samt på satellittfjernmåling for kartlegging.

Skogskadeovervåking i Norge
508_302.jpg
Stammebrekk forårsaket av snø. Foto: NIBIO

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.

Publikasjoner

To document

Abstract

Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2019 og trender over tid.....