Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Denne veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om jordhelse, vannmiljøtiltak, klimatilpasning, klimagassutslipp og biomangfold.

IMG_3330
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON