Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Denne veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder.

IMG_3330
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON