Veileder for miljø- og klimatiltak i landbruket

Denne tiltaksveilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO. Den gir råd om vannmiljøtiltak, klimatilpasning og klimagassutslipp. Målgruppen omfatter landbruks- og miljøforvaltningen, landbruksrådgivingen og bønder. Vi gjør oppmerksom på at veilederen er under utvikling.

IMG_3330
Foto: Eva Skarbøvik
KONTAKTPERSON
Veilederen er under kontinuerlig utvikling. Har du innspill eller kommentarer til Veilederen, vil vi sette pris på at du kontakter oss! 
Økt nedbør og flere episoder med styrtregn kan gi oversvømmelser, erosjon, jord- og næringsstofftap. Ulike tiltak kan bidra til å redusere skadene både på jordbruksareal og i vannforekomstene. Foto: E. Skarbøvik.
Jordbruket kan redusere utslipp av klimagasser gjennom ulike tiltak. Foto: E. Skarbøvik