Krav til renseeffekt

I forurensningsforkriften kap. 12 er det satt krav til renseanleggets renseeffekt ut fra utslippsområdets sårbarhet. Det skilles på utslipp til normale og følsomme områder og utslipp til mindre følsomme områder. Ved utslipp til de mest sårbare områdene skal renseanlegget tilfredsstille 90% renseeffekt på både fosfor og organisk materiale. I mange tilfeller setter også kommunen i tillegg krav til badevannskvalitet med hensyn til bakterier. For at et mindre avløpsanlegg skal fungere som forutsatt, må anlegget være dimensjonert og bygget riktig i forhold til den aktuelle belastningen, samt at anlegget må driftes og vedlikeholdes tilfredsstillende.

KONTAKTPERSON