Fjordhesten

P7200183-20090720-A Rehnberg- Norsk genressurssenter- Skog og landskap_fjordhest
Anna Rehnberg / Norsk genressurssenter / NIBIO

Fjordhesten er et av våre mest framtredende nasjonalsymboler. Den har hatt en sentral rolle i gardsarbeidet og trafikkbildet på mange gårder, spesielt på Vestlandet. I jord- og skogbruk var fjordhesten uunnværlig som arbeidskraft før traktorene kom.

Både til tungt arbeid og ridning

Fjordhestens type og størrelse er tillatt å variere noe, særlig siden hestens bruksområder stadig har blitt utvidet. Rasens bruksområder varierer i dag fra tung drift som arbeidshest til lettere sportsaktiviteter som kjøring og riding. Fortsatt er den en suveren kløvhest som tar seg stødig fram i ulendt terreng.

Hestefrakt i ulendt terreng

Før 1860 var det dårlig med veistruktur på Vestlandet og fjordhesten var en viktig transportform i fjell og langs fjorder. I det bratte og ulendte terrenget passet denne lette og stødige hesten godt.

Skifteprotokoller fra 1750 viser at flere farger var vanlige hos fjordhesten, slik som på islandshesten, men etter hvert ble det fokus og bevissthet rundt den blakke fargen som rasemerke. Fjordhesten finnes i dag i fargene brunblakk, ulsblakk, rødblakk, gulblakk og grå. Hopper kan godkjennes med stjerne, men ellers er andre avtegn ikke godkjent hos rasen.

Status for fjordhesten i dag

Fjordhesten regnes i dag som kritisk truet, hovedsakelig fordi det fødes få føll pr år. Tall fra Norsk hestesenter viser at antall fødte fjordhestføll de siste årene ligger på 130 pr år. Dette er bedre enn bunnåret 2015 da det bare ble født 89 føll av rasen, men det er likevel langt opp til nivået for 20 år siden da det årlig ble født i underkant av 400 fjordhestføll. Totalt er det ca. 3000 registrerte hopper og ukastrerte hingster av fjordhest født i perioden 1999 til 2018 i Norge i dag, vallaker kommer i tillegg.

Det er de siste åra satt i verk flere tiltak for å styrke de nasjonale hesterasene, både deres popularitet og innavlsutvikling. Ett av tiltakene er opprettelsen av Skeid, en konkurranseform som skal være skreddersydd for de nasjonale hesterasenes egenskaper. 2018 var første ordinære sesong med Skeid og det var totalt 33 starter med fjordhest, fordelt på 19 hester og 22 ryttere. Fjordhesten er også blitt mer vanlig å se på konkurranser i regi av Norges Rytterforbund (NRYF). Siden 2014 har antall startende fjordhester i de tre mest populære konkurransegrenene til NRYF (dressur, sprang og kjøring) økt fra 559 til 811 i 2018, en økning på 45 %.  I samme periode var det også en forsiktig økning på 5 % i antall fjordhester som var stilt ut på utstillinger i regi av Norsk hestesenter, det vil si 255 i 2014 og 268 i 2018.

Norsk fjordhestsenter

Norsk Fjordhestsenter (http://fjordhest.net/blogg/norsk-fjordhestsenter/) ligger i Nordfjordeid og er et ressurssenter for fjordhesten. Hovedoppgaven for senteret er å fremme avl og bruk av fjordhesten og det er stor kursaktivitet ved senteret året gjennom. Senteret er sekretariat for Norges Fjordhestlag som er ansvarlig for fjordhestavlen.

KONTAKTPERSON