Nordlandshest/Lyngshest

Ida Svendsen Stall Kirkeby_På beite_Idas bilde
Nordlandshest Lyngshest på beite på stall Kirkeby. Foto: Ida Svendsen

Nordlandshest/lyngshest er den minste av de tre norske hesterasene og den antas å være den eldste.

Stjålet under krigen

Høsten 1944 ble en stor del av hoppene og en hingst av nordlandshest/lyngshest stjålet av tyske okkupasjonsstyrker under evakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Etter krigen ble rasen gjenreist av de hestene som var igjen og det var bare noen titalls avlsdyr på 1950- og 1960-tallet. Det ble satt i verk tiltak for å bevare rasen, med fokus på å holde videre innavlsøkning så lav som mulig. Dette har rasen lykkes med til tross for et lavt antall dyr i mange tiår. Et viktig stikkord her er fornuftig bruk av rasens hopper og hingster i avl. 

Liten og utholdende

Nordlandshest/lyngshesten har vært brukt til arbeid og kjøring, ridning og kløving. I dag er den en populær utholdende og arbeidsfør fritidshest. Den er egnet for barn og unge på grunn av et godt lynne. Rasen er kjent for sin nøysomhet og sine allsidige bruksområder.

Status for rasen i dag

Nordlandshest/lyngshest regnes i dag som kritisk truet, hovedsakelig fordi det fødes få føll pr år. 
Tall fra Norsk hestesenter viser at antall fødte føll av nordlandshest/lyngshest de siste fem årene ligger på ca 100 pr år og at trenden er svakt økende. I årene 2012 og 2013 ble det årlig født bare 70 føll og er årene med lavest registrerte fødte føll av rasen. Totalt er det ca. 1700 registrerte hopper og ukastrerte hingster av nordlandshest/lyngshest født i perioden 1999 til 2018 i Norge i dag, vallaker kommer i tillegg. 

Nordlandshest/lyngshesten deltar ofte i konkurranser i regi av Norges Rytterforbund (NRYF). Siden 2014 har antall startende nordlandshest/lyngshester i de tre mest populære konkurransegrenene til NRYF (dressur, sprang og kjøring) økt fra 149 til 305 i 2018. I samme periode var det også en liten økning i antall nordlandshest/lyngshester som var stilt ut på utstillinger i regi av Norsk hestesenter, fra 121 i 2014 til 135 i 2018. Ponnitrav, en aktivitet i regi av Det Norske Travselskap, har hatt en økende deltakelse fra nordlandshest/lyngshester de siste årene. Bare fra 2017 til 2018 var det en økning på 40 prosent til 26 startende i 2018.

Skeid er en konkurranseform som skal være skreddersydd for de nasjonale hesterasenes egenskaper. 2018 var første ordinære sesong med Skeid og det var totalt 60 starter med nordlandshest/lyngshest, fordelt på 36 hester og 38 ryttere.

Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest 

Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest AS er et av tre nasjonale hestesenter. Senterets viktigeste oppgaver er å fremme bruk og avl av nordlandshest/lyngshest. Senteret er sekretariat for Landslaget for Nordlandshest/lyngshest som er ansvarlig for avlsarbeidet for rasen. 

Christina Sogge_2010_juli 091.jpg
Nordlanshest/lyngshesten kan være svart, brun, gul, broket, sølvsvart, sølvbrun, sølvbroket og skimmel, men den vanligste fargen er rød. Foto: Christina Sogge
KONTAKTPERSON
Christina Sogge_DSC_0063.jpg
Nordlandshesten er godt egnet for barn og unge med sitt gode lynne. Her er Linnea på Nordlandshesten Nina på stall Kirkeby. Foto: Christina Sogge