Hopp til hovedinnholdet

Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

1973

Til dokument

Sammendrag

Det Økonomiske kartverket er etter kvart kome i bruk i ein del område. I samband med det har ein fått spørsmål om orientering om markalagsklassifikasjonen. I dette notat vil ein finne definisjonar og kort forklaring til markslagsklassifikasjonen utfrå gjeldande retningslinjer. Stortinget vedtok oppretting av Økonomisk kartverk i mai 1964. Dei detaljerte retningslinjer for innhald i kartverket blei deretter utforma av eit særskilt utval under Kartrådet og godkjent av samferdselsdepartementet. Markslagsklassifikasjonen er ein del av dette kartinnhaldet, og blei utarbeidt på grunnlag av prøvearbeid av eit særskilt utval oppnemnd av Landbruksdepartementet. I Stortingsmelding nr. 74 1964/65 er det gjort greie for denne markslagsklassifikasjonen.