Publikasjoner

NIBIOs ansatte publiserer flere hundre vitenskapelige artikler og forskningsrapporter hvert år. Her finner du referanser og lenker til publikasjoner og andre forsknings- og formidlingsaktiviteter. Samlingen oppdateres løpende med både nytt og historisk materiale. For mer informasjon om NIBIOs publikasjoner, besøk NIBIOs bibliotek.

2019

Til dokument

Sammendrag

The transmission of pathogens from partially or fully treated wastewater to different water sources are a pervasive risk to public health. To reduce the risk, the integration of source separation, on-site greywater treatment system, and an efficient disposal scheme are the most critical approaches. This study intended to evaluate the removal of nutrient and microbial suspension in the filtration systems used for effluent disposal. The effluent from an on-site greywater treatment plant was loaded into the columns, and the effluent from the columns was monitored for nutrients, total coliform bacteria, Escherichia coli, and Salmonella typhimurium phage 28B (St28B) for one year. Thus, from the range of infiltration systems tested, column-B (15 cm layer of each, Filtralite, fine sand, and till soil) showed the highest removal of total coliforms and E. coli, 3–4 log10 reduction, while the lowest removal observed in column-C (a layer of 25 cm crushed stone and 50 cm till soil), 2–3 log10 reduction. The virus removal efficiency of the columns reduced from 19% to 70% during the simulation of a rainfall event. Moreover, the rise of St28B concentration after rainfall experiment may probably the sign of detachment enhanced by low ionic strength rainwater.

Sammendrag

Dette er den første rapporten om potensialet for additivet NanoPro til å redusere doseringen av de to mest brukte fungicider for bekjemping av mikrodochium flekk (Microdochium nivale), den økonomisk viktigste sykdommen på golfbaner i Skandinavia. Forsøket ble gjennomført fra 14.sept. 2018 til 1.mai 2019 på en tunrappgreen ved NIBIO Turfgrass Research Centre Landvik. Bruk av NanoPro 292 ml/ha i tankblanding, først med det systemiske fungicidet Delaro® SC 325 den 19.sept.18 og deretter med kontakt fungicidet Medallion® TL den 15.nov.18 gjorde det mulig å oppnå samme sykdomskontoll med 30-60 % mindre dose av fungicid. Virkningen av NanoPro var bedre med Medallion® TL enn med Delaro® SC 325. Våre foreløpige data tyder på at NanoPro kan være et viktig hjelpemiddel for å redusere forbruket av soppmidler på golfbaner. Forsøket bør gjentas ett år for å dokumentere effekten av NanoPro igjennom en artikkel i et vitenskapelig tidsskrift.