Aktiv SIST OPPDATERT: 10.08.2017
Slutt: mars 2021
Start: apr 2017

Med mikroalger som utgangspunkt vil forskerprosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.

Kontaktpersoner i NIBIO

 

Budsjettspørsmål:
Mariann Paulsen

 

Juridiske spørsmål:

Geir Åge Michelsen

 

Datahåndtering:

Per Stålnacke

 

Administrative spørsmål:

Spesialrådgiver Kari Margrethe Munthe

 

Lyst til å lære mer om algedyrking?

Young Algaeneers Symposium,
arrangeres i mai 2018, på øya Oban i Skottland:
https://msc-alff.org/yas-2018/

Start- og sluttdato 01.04.2017 - 31.03.2021
Prosjektleder Stig A. Borgvang
Divisjon Divisjon for bioteknologi og plantehelse
Avdeling Algeproduksjon
Totalt budsjett 54,7 mill
Budsjett for NIBIO inneværende år 3 mill
Finansieringskilde Norges forskningsråd
A2F vil utvikle tre mikroalgeverdikjeder godkjent som mat og/eller fôr basert på stivelse, proteiner og omega 3 fettsyrer. Mattrygghet og forbrukeraksept vil bli tillagt stor vekt i arbeidet.

Norge har egnede naturressurser (vann, energi, lys) og gunstige vilkår for dyrking av mikroalger, men også spesielle behov for proteiner og flerumettede fettsyrer for å oppnå en bærekraftig og miljøvennlig landbruksindustri og akvakulturnæring.

Mikroalgedyrking i landbruket vil bli testet ut på Folven Gård, NIBIOs «Pilotsamarbeidsgård» i Stryn. Pilotforsøkene vil bli fulgt av en livssyklusanalyse for å kunne vurdere både miljøeffektene og effektene på andre produksjonslinjer på gårdsbruk for melk og kjøttproduksjon.

Samfunnsnytten er betydelig med tanke på at A2Fs verdikjeder starter fra laveste mulig nivå i næringskjeden. Dette uten bruk av produktivt landbruksareal.