Hopp til hovedinnholdet

Melkebønder med alger i rør

erfl-20190614-172406

Prosjektleder for A2F-prosjektet i NIBIO, Stig A. Borgvang og leder for Folven Gård, Dag Hjelle foran en meget moderne driftsbygning for mikroalgeproduksjon. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Hvordan ser morgendagens landbruk ut for en ung melkebonde fra Vestlandet? Kan mikroalger i glassrør være et godt tillegg til melkeproduksjon? Det ønsker Rolf Olav Gjørven å finne svaret på.

Rolf Olav Gjørven (27) er en ung melkebonde med mange jern i ilden. Han har overtatt og driver hjemgården med 25 melkekyr på Folven i Hjelledalen i Stryn kommune. Gjørven innser at framtida som melkebonde med båsfjøs snart vil kreve investeringer for å sikre levebrødet. Spørsmålet er hvordan han kan sikre best mulig avkastning på et stort økonomisk løft?

Gårdene i Hjelldalen har samarbeidet om mangt og meget i generasjoner. Nabo Dag Hjelle har lenge vurdert hvordan hans eiendom kan utvikles for framtiden ved å utnytte lokale ressurser.

– De viktigste fortrinnene vi har er fri tilgang på reint vann og egen elektrisk kraft fra elva, sier Hjelle. Vi har analysert vannet og vet at det er godt egnet til å dyrke mikroalger.

Sammen med Gjørven, har Hjelle etablert selskapet Folvengaard AS. Planer og søknader har vært underveis i flere år, men nå er de første bioreaktorene levert til gården. Dette er rørbaserte fotobioreaktorer der 750 liter vann skal sirkulere i glassrør med kontinuerlig belysning og tilførsel av CO2. Når rørene fylles med mikroalger skal resultatene fra prøvedyrking sammenlignes direkte med data fra tilsvarende reaktorer hos NIBIO i Ås og på Stranda. Folvengaard AS er partner i NIBIOs forskingsprosjekt A2F, Alger for framtiden, finansiert av Norges forskningsråd. 

erfl-20190614-175340
Dag Hjelle, t.v. og Rolf Olav Gjørven med de første bioreaktorene på Folven Gård, i september blir rørene fulle av grønne alger. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Alger for fremtiden

– Vi vil utvikle tre verdikjeder for produksjon av mikroalger godkjent som mat og/eller fôr, basert på stivelse, proteiner og omega-3-fettsyrer, forteller prosjektleder Stig A. Borgvang i NIBIO.  Flere steder i Norge har vi egnede naturressurser og gunstige vilkår for dyrking av mikroalger. Landet trenger nye kilder til proteiner og flerumettede fettsyrer for å oppnå et bærekraftig landbruk og en miljøvennlig akvakulturnæring, fortsetter han.

På Folven Gård skal mikroalgedyrking testes i landbruket. Pilotforsøkene vil bli fulgt av en livssyklusanalyse for å vurdere både miljøeffekt og samspill med andre produksjoner på gårdsbruk med melk og kjøttproduksjon.

– Samfunnsnytten er betydelig, sier Borgvang. Tenk på at mikroalgedyrking starter fra laveste mulig nivå i næringskjeden. Her kan vi øke primærproduksjonen helt uten bruk av matjord.

erfl-20190115-143529
Ferdig høsta biomasse med mikroalger. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Resirkulering av lokal CO2

Mikroalger vokser villig når de har tilgang på CO2, vann, lys og næring. I neste byggetrinn på Folven, skal varme og CO2 strømme fra møkkakjelleren til Gjørven via et biogassanlegg, og inn i bioreaktorene.

Det er flere ulike arter av mikroalger som kan dyrkes i en slik bioreaktor. Avhengig av vekstforhold kan man samle opp stivelse, proteiner og/eller gunstige fettsyrer. Hva produktene fra bioreaktoren på Folven til slutt skal selges som, er ikke klart.

– De kan brukes i dyrefôr, men også til mat, sier Gjørven, som nylig har fått servert retter tilsatt mikroalger både til forrett, hovedrett og dessert på årsmøtet i A2F-prosjektet.

 

Ikke ulikt melking

Yngre bror Alf Erik Gjørven, er den første som får jobben med å høste mikroalgene på Folven Gård. Han har vært på Ås for opplæring, og må innrømme at mye er nytt, men noe er også kjent fra fjøset.

– Her kommer det mat i rør som skal samles opp hver fjerde dag. Rør skal vaskes og fylles på nytt, omtrent som i melkerommet, sier han, og gleder seg til å komme i gang.

9-11-12.jpg
erfl-20190115-143309.jpg
Alf Erik Gjørven med mikroalger høstet fra bioreaktor hos NIBIO på Ås. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.
erfl-20190614-163754.jpg
Folven Gård. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.
erfl-20190614-170459.jpg
Prosjektleder for A2F-prosjektet i NIBIO, Stig A. Borgvang og leder for Folven Gård, Dag Hjelle på Folven Gård. Foto: Erling Fløistad, NIBIO.
erfl-20190115-142857.jpg
Bioreaktor med mikroalger på Ås- Foto: Erling Fløistad, NIBIO.

Tekst frå www.nibio.no kan brukast med tilvising til opphavskjelda. Bilete på www.nibio.no kan ikkje brukast utan samtykke frå kommunikasjonseininga. NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettstader som det er lenka til.