Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen biologi og bekjempelse av ugras og skadedyr i Skog-, Jord- og Hagebruk.