Skadedyr og ugras i skog-, jord- og hagebruk

Avdelingen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge. Vi utfører forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid innen biologi og bekjempelse av ugras og skadedyr i Skog-, Jord- og Hagebruk.

Avdelingen har bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og fokuserer på følgende temaer:
 
 • Overvåkning og varsling av skadedyr og ugras i skog-, jord-, og hagebruk. 
 • Effekt av klimaendringer og import på forekomst av karanteneskadegjørere og fremmede invaderende arter.
 • Diagnostikk av ugras, skade- og nyttedyr i skog-, jord-, og hagebruk. 
 • Samspill mellom planter (ugras og kulturplanter, både urteaktige og treaktige), skadedyr og deres naturlige fiender.
 • Biologi, økologi og bekjempelse av skadegjørere og deres naturlige fiender.
 • Viktigheten av biomangfold blant våre nytteorganismer for godt plantevern i skog-, jord og hagebruk.
 • Integrert plantevern (IPV) og de 8 prinsippene.
 • Alternative plantevernmetoder til bruk i IPV og økologisk landbruk. For eksempel: Presisjonsplantevern, bioteknisk bekjempelse (signalstoffer mm.), biologisk kontroll, fysisk bekjempelse (utestenging og fjerning av skadeorganisme mm.) og forebyggende tiltak (vekstskifte, friskt plantemateriale mm.).
 • Agronomisk utprøving av kjemiske og biologiske plantevernmidler.
 • Insekter som omdanner av organisk avfall til fôr, mat, bioaktive naturstoffer etc.
 • Insekter og midd som vektorer for plantesykdommer.
 
 
ef-20140527-105456.jpg
Marihøne, maur og kirsebærbladlus. Foto: Erling Fløistad.
mg201205_dsc_1455.jpg.jpeg
Bestemmelse av ugrasarter. Foto: Morten Günther