Divisjon for bioteknologi og plantehelse

Divisjon for bioteknologi og plantehelse har landets største samlede kompetanse innen plantehelse og plantevern for skog-, jord- og hagebruk og har både næring og forvaltning som viktige brukere av kunnskapen.

ef-20130528-153550
Foto: Erling Fløistad
Vi har spesialkompetanse på biologi, kartlegging, diagnose og bekjempelse av plantesjukdomsorganismer, skadedyr og ugras. Andre viktige kompetanseområder for divisjonen er pesticid- og naturstoffkjemi, genetikk og bioteknologi, alger og planter til andre formål enn mat.
 
Innen plantehelseområdet har divisjonen store oppdrag for Mattilsynet og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Vi er nasjonalt referanselaboratorium for pesticidanalyser, plantetoksiner og planteskadegjørere. Divisjonen har ansvaret for Landbruksmeteorologisk tjeneste (LMT) som leverer data til prosjekter i NIBIO, men også til Meteorologisk institutt og andre institutter. Divisjon for bioteknologi og plantehelse har en stor prosjektportefølje både nasjonalt og internasjonalt og medarbeiderne deltar i mange nettverk.
 
Hovedtyngden av medarbeiderne er lokalisert i Ås. I tillegg har divisjonen medarbeidere som har sin daglige arbeidsplass i  Ullensvang, Bergen, Steinkjer, Bodø og Tromsø. Divisjonen har personer i bistillinger fra forskningsinstitusjoner i flere land.