Bergen

NIBIO Bergen

Post- og besøksadresse: NIBIO Bergen, Thormøhlensgate 55, 5006 Bergen

Telefon: 406 04 100

Fagavdelinger i Bergen

Skoggenetikk og biomangfold Skadedyr og ugras i skog, jord og hagebruk Økosystemer i Barentsregionen Økonomi og samfunn Landbruksøkonomisk analyse Driftsøkonomisk analyse