Bioressurser og kretsløpsteknologi

Avdelingen utgjør en samlet fagkompetanse innen utnyttelse av og teknologi for resirkulering av bioressurser og består av tilsammen 15 forskere og teknikere.

KONTAKTPERSON
Atj-2434.jpg
NIBIO har designet en fotobioreaktor for algedyrking som gir mulighet for nøyaktig kontroll av dyrkingsparametere. Foto: Anette Tjomsland
Viktige arbeidsmåter

Prosess-studier, optimalisering og teknologiutvikling

Molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering. Mikrobiell kartlegging og funksjonalitetsanalyser for diverse miljøprøver.

Ås Vollebekk