Bioressurser og kretsløpsteknologi

Avdelingen utgjør en samlet fagkompetanse innen utnyttelse av og teknologi for resirkulering av bioressurser og består av tilsammen 15 forskere og teknikere.

KONTAKTPERSON
NIBIO har designet en fotobioreaktor for algedyrking som gir mulighet for nøyaktig kontroll av dyrkingsparametere. Foto: Anette Tjomsland
Viktige arbeidsmåter

Prosess-studier, optimalisering og teknologiutvikling

Molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering. Mikrobiell kartlegging og funksjonalitetsanalyser for diverse miljøprøver.

Ås Vollebekk