Økosystemer i Barentsregionen

Avdelingen utfører forskning og metodeutvikling innen fagområdene økologi og økologisk genetikk med fokus på arter, populasjoner, økosystemer og økosystemtjenester i Barentsregionen.

Avdelingen engasjerer seg bredt i ulike problemstillinger knyttet til bærekraftighet og innovasjon innen forskningstemaer som biodiversitet, klimaendring, bevaringsbiologi, forurensning, verneområder, store rovdyr, og hvordan leve i og av naturen.

Sentrale tema og oppgaver er:

  • Vi jobber med organismegrupper i både terrestrisk, akvatisk og marint miljø og samarbeider med aktører i både inn- og utland.
  • Miljøsamarbeid med Russland, inkludert langtidsstudier av ulike arter på tvers av landegrensene, er et viktig arbeidsfelt.
  • Avdelingen tar også eksterne oppdrag og er tilknyttet et moderne DNA-laboratorium, som i tillegg til forskning håndterer alle DNA-analysene i den landsdekkende overvåkningen av brunbjørn i Norge.

  

Høsting elvesnelle Pasvik 26.09.17.FotoToneAandahl.jpg
Høsting av elvesnelle i Pasvik. Foto: Tone Aandahl